AKDEMIA WIEDZA I PRAKTYKA ZAPRASZA NA:


XX Ogólnopolskie Forum Kadry · Płace · HR

11-12 kwietnia 2019 r., Warszawa

Rejestracja

XX  Ogólnopolskie Forum Praktyków Kadry i Płace HR

11-12 kwietnia 2019 r., Warszawa

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE JUŻ TERAZ I SKORZYSTAJ Z NAJNIŻSZEJ CENY!

do 29 marca 2019 r. koszt udziału w konferencji wynosi 2190 zł netto 

 

do 10 kwietnia 2019 r.  ► 2490 zł netto 

 

 
Dodatkowe rabaty: -5% z tytułu zgłoszenia na konferencję 3 i więcej osób z jednej firmy.
 

Warunki uczestnictwa:

Przesłanie do organizatora zgłoszenia udziału w konferencji,  jest równoznaczne z rezerwacją miejsca i zobowiązaniem do dokonania opłaty. Warunkiem skorzystania z promocyjnej ceny jest  wysłanie zgłoszenia w odpowiednim terminie, opłata za konferencję jest dokonywana na podstawie faktury VAT, którą organizator wysyła po konferencji. W  przypadku rezygnacji z udziału,  konieczne jest poinformowanie o tym organizatora mailowo lub faksem w trybie opisanym w warunkach rezygnacji.
Cena obejmuje udział w wykładach, panelach dyskusyjnych, wybranych przez uczestnika „stolikach tematycznych”, materiały konferencyjne, serwisy kawowe oraz lunch.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji z przyczyn niezależnych oraz do dokonania ewentualnych zmian w programie. W przypadku odwołania Forum przez organizatora lub zmiany terminu uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Warunki rezygnacji (koniecznie przesłanej faksem lub e-mailem):

do 20 marca 2019 r. — zwrot 100% ceny udziału w konferencji,
do 30 marca 2019 r. — zwrot 50% ceny.
Rezygnacja po 30 marca 2019 r. nie uprawnia do zwrotu kosztów udziału i zostanie wystawiona faktura.  Możliwe jest przysłanie w zastępstwie innej osoby z tej samej firmy

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W KONFERENCJI JUŻ TERAZ, WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Dane zgłaszającego:
Dane do faktury:
Dla opłacających szkolenie/konferencję, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje zwolnione są z podatku VAT. Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o dołączenie do zgłoszenia na szkolenie/konferencję oświadczenia o finansowaniu szkolenia/konferencji ze środków publicznych podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Dane uczestników:
+ Dodaj kolejnego uczestnika
Kwota do zapłaty:
Cena za osobę:
Liczba uczestników:

Koszt całkowity: 1
lub

Pobierz wypełniony formularz w formacie PDF,
wydrukuj i wyślij do nas faksem: 22 518 27 50 (51) lub e-mailem: szkolenia@wip.pl

Pola oznaczone * są wymagane.